Sponzori

Toto sú všetci odvážni, ktorí bez váhania povedali áno a podporili povzbudivými slovami a peniažkami realizáciu našej aplikácie pre hľadanie stratených zvieratiek. Ďakujem im, pretože bez ich pomoci by aplikácia svetlo sveta neuzrela.

Ďakujem za nadšenie, otvorené srdce a pozitívny prístup Tomášovi Siebertovi z Dental Centrum Trnava. Ďalej firme Polygrafické Centrum Bratislava a online marketingovej agentúre iFocus Piešťany za finančný príspevok, ktorý umožnil vytvorenie aplikácie.

Obrovská vďaka patrí tetovaciemu štúdiu v Prahe Apollo Tattoo st. Prague nielen za ich zanietenie pre záchranu zvierat, ale samozrejme za návrh a vytvorenie loga pre našu aplikáciu. Veľká vďaka patrí Temiprint , ktorá venovala hrnček s našim logom do súťaže. Ďalej ďakujem Andrejke MichalcovejFood Detective a Martinovi Bencovi z firmy Symprove a Alenke Krucayovej z Inšpiratívnych žien za finančný príspevok.

Pani Alexandra Simová z Jasmine Princess. A takiež Milošovi Dvořákovi za celkovú pomoc pri aplikácií. Za obrovskú pomoc ďakujem šikovnému a trpezlivému programátorovi Dávidovi zo spoločnosti Visibly.sk

, ktorý ochotne počúval moje predstavy a zapracovával všetky pripomienky a návrhy. A Ľubomírovi Volčkovi. Rovnako dôležitý človek v celom projekte. Človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu tvoril tlačidlá do aplikácie aj dlho do noci!
Ďakujem ešte raz všetkým!!